گزارش اختصاصی از خانم غزل بهمنی در ورکشاپ مد و فروش و هویت بخشی برند

گزارش اختصاصی از خانم غزل بهمنی در ورکشاپ مد و فروش و هویت بخشی برند .

در این ویدئو با ما همراه باشید.

 

 

 

 

دیدگاه ها درباره این مطلب