بهترین سبک خیابانی از هفته مد سیدنی توچال ۲۰۲۲

بهترین سبک خیابانی از هفته مد سیدنی توچال ۲۰۲۲

پیاده روی طولانی در مقابل Carriageworks ، جایی که هفته مد استرالیا در آن برگزار می شود ، برای سبک خیابان ایده آل است. این را هیچ کس بهتر از دان رابرتز ، عکاس روی صحنه ووگ که در خارج از نمایشگاه قرار دارد ، نمی داند . رابرتز بهترین لباسهای پوشیده را از سیدنی زمستانی خواهد گرفت ، خواه قبل از اولین باند فرودگاه جردن دالا در بیرون جمع شوند یا اینکه در پایان هفته برای جشن کریستوفر اسبر گرد هم آیند. در این بین ، او جذاب ترین لباس ها را در بسیاری از مکان های نمایش در شهر به دست خواهد آورد. تمام عکس های رابرتز را اینجا ببینید.

دیدگاه ها درباره این مطلب