الناز حدیدی

الناز حدیدی

الناز حدیدی

النازحدیدی

الناز حدیدی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : پژوهش هنر
محل تحصیل: دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:
– مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
– مدرس طراحی پارچه و لباس دانشگاه شریعتی تهران
– مدرس دانشگاه علمی – کاربردی واحد چرم تهران و قزوین
– مدرس انجمن طراحان پارچه و لباس
– مولف کتاب بررسی تطبیقی نقش و نماد عقاب در آثار هنری ایران، یونان، مصر و روم باستان
– مولف کتاب تاثیر پوشاک بر شخصیت و رفتار انسان

 

دیدگاه ها درباره این مطلب